Då jag började undersöka hur man förhåller sig till sina grannar fick jag höra att de flesta Svenskar håller sig till sitt eftersom de värnar om sitt privatliv. I det läget förstod jag inte hur fel alla hade.