Språk: EN | SE

Strandstadens Samfällighetsförening

Västra Götalands län, Fagersanna

Strandstadens samfällighetsförening är en samfällighet som ägs av de boende i området Strandstaden i Fagersanna. Samfälligheten består av bland annat en småbåtshamn där varje boende har en egen båtplats samt en sjöbod. Ett klubbhus med en större gemensamhetslokal, relaxavdelning med bastu och bubbelpool, pingis- och biljardbord samt ett litet gym. Alla grönytor runt de boendes egna tomter tillhör också samfälligheten, vilket gör att vi som bor i området kan sätta en egen prägel på det.

Frågor & Svar

Samfälligheten

Strandstaden 5 54395 Fagersanna