Språk: EN | SE

Brf Rupicus

Västra Götalands län, Göteborg

Kort historik 1923 bildades Bostadsaktiebolaget Rupicus (latin:”på fast grund”) i syfte att upplåta bostäder till sina aktieägare. 2008 ombildades Rupicus från aktiebolag till bostadsrättsförening. Vår fastighet omfattar tjugofem lägenheter, med entré från både Gibraltargatan 2 och Terrassgatan 1, samt tre lokaler för uthyrning. Vår fastighet och och förening är mycket välskött och det finns ett stort intresse för att värna om både vår boendemiljö såväl som skötsel för framtida boende.

Dokument

Årsredovisning

Årsredovisning 2018

Stadgar Brf Rupicus

Stadgar

Om BRF Rupicus

BRF Rupicus

Föreningsstämma

Stämmoprotokoll 190508

Gibraltargatan 2 41132 Göteborg