Språk: EN | SE

Skolbergets Samfällighetsförening

Västra Götalands län, Grundsund

Föreningen förvaltar en gemensamhetsanläggning på Skolberget i Grundsund (se ändamål).