Språk: EN | SE

Nydalens Fritidsområdets Samfällighetsförening

Motala

Nydalens fritidsområdes samfällighetsförening ligger i natursköna södra delen av Närke vid Vättern två mil söder om Askersund och två mil norr om Motala. Föreningen har idag 40 fritidsboende samt 85 permanentboende medlemmar. Det finns också en del tomter som väntar att bli bostäder i framtiden.

Dokument

Städdagar

Städdagar 2019

Stadgar

NFS stadgar

Årsstämma 2019

NFS Årsmöte 2019

Slingvägen 17 59199 Motala