Brf Bagarstugan

Stockholms län, Saltsjö-Boo

Kort beskrivning av boendet.

Sockenvägen 105 A Saltsjö-Boo