Språk: EN | SE

Trägnagarens Samfällighet

Västra Götalands län, Skövde

Samfällighetsföreningen är en ekonomisk förening med syfte att förvalta Samfälligheten Trägnagaren, som innefattar Huggargränd och Sågargränd. Medlemskap i denna förening ar inte valfritt utan följer med ägarskapet av en fastighet i detta område. Det innebär att föreningen alltid har 79 stycken medlemmar. Vi är gemensamt ansvariga för drift och underhåll på de gemensamma anläggningarna inom området, såsom vägar, belysning, parker, vattenledningar, fibernät, kvarterslokal etc.

Dokument

Städområden

Städområde

Ekonomi & Avgifter

Ekonomi och avgifter

Maskiner och redskap

Maskiner och redskap

Frågor & Svar

Frågor och svar