Språk: EN | SE

Brf Flora Nr 10

Stockholms län, Stockholm

Bostadsrättsföreningen registrerades 1960 och fastigheten, som uppfördes 1962, består av 29 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.Nuvarande stadgar registrerades 2019-01-29.

Floragatan 10 11431 Stockholm