Språk: EN | SE

Brf Framnäs 2

Stockholms län, Stockholm

Brf Framnäs 2 är ett privatbostadsföretag. Bostadsrättsföreningen bildades 19 november 2002. Föreningens nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2015-09-28. Föreningen äger fastigheten Framnäs 2, med adress Vasavägen 31, i Solna kommun. Köpstämman ägde rum 2007-05-20 och fastigheten tillträddes 2007-06-15. Byggnaden uppfördes år 1938 i tre våningsplan med källare och vind. För gemensamt nyttjande finns tvättstuga och cykelrum.

Box 42209 12617 Stockholm