Språk: EN | SE

Sjöbolets sommarstugeförening

Tibro

Sjöbolets sommarstugeförening är en ideell intresseförening för fastighetsägare i Sjöbolets sommarstugeområde. Föreningen består av områdets fastighetsägare och är ett forum för samverkan syftande till fastighetsägarnas trivsel i området. Den hanterar frågor rörande gemensamma intressen såsom vägar, badplats och andra "gemensamma ytor" men även tillställningar och arrangemang för att öka gemenskap och trivsel i området. På återseende i grannskapet!

Dokument

Styrdokument

Föreningsstadgar

Styrelseprotokoll

Frågor & Svar

Medlemskap

Backvägen 543 94 Tibro