Språk: EN | SE

Halshornets Samfällighetsförening (Lokattsbacken)

Västra Götalands län, Västra Frölunda

Samfällighetsföreningen Halshornet förvaltar gemensamma ytor och anläggningar för fastigheterna inom grupphusområdet Toredammen med adresserna Lokattsbacken 1-103 (udda nummer). Området är beläget i stadsdelen Hagen i Göteborg och bebyggelsen består av 50 par- och kedjehus i fyra olika hustyper. Husen är ritade av arkitektbyrån ab och har uppförts av Ncc efter beställning från det kommunala bolaget Egnahemsbolaget. Husen stod färdiga för inflyttning år 1997-1998.

Lokattsbacken 99 42674 Västra Frölunda